Aarsregnskab

Årsregnskab

Udarbejdelse af årsregnskabet er et samlet overblik virksomhedens økonomi pr. 1/1-31/12. ( dog muligt at føre regnskab fra d 1/7-30-6.

Følgende ting der skal bruges til et årsregnskab er

- Bilag for hele året

- Bankudskrifter

- Kasserapporter

- Årsopgørelser fra banken. 

Enkeltmandsvirksomhed eller I/S er ikke forpligtet at lave et årsregnskab, men skal kunne fremvise regnskabet til skat, hvis det skal uddybes. Andre selskaber og foreninger skal indlevere et færdigt årsregnskab. Det skal indeholde 

- Resultatopgørelse( indtægter - udgifter)

- Balance ( Passiver - Aktiver )

- Evt. noter og nøgletal 

-Revisorgodkendelse

Informationskilde Skat.dk